Zrcadlo horror online dating

28-Mar-2016 03:01 by 10 Comments

Zrcadlo horror online dating - online dating time wasters quotes

Eliot ji tedy naposledy píchne injekci s chemikálií pro umrtvení.Na pohřbu, když se Paul dívá na její tělo v rakvi, snaží se mrknout, ale jeho pozornost upoutat nedokáže.

zrcadlo horror online dating-63zrcadlo horror online dating-21zrcadlo horror online dating-25zrcadlo horror online dating-81

Po pohřbu Paul silně pije a řekne Eliotovi, že si byl jistý, že Anna nebyla mrtvá.Anna Taylor (Christina Ricci), učitelka na vyšším stupni základní školy, se účastní pohřbu svého učitele klavíru a seznámí se tam se samotářským majitelem pohřebního domu, Eliotem Deaconem (Liam Neeson).Večer toho dne se Anna pohádá se svým přítelem Paulem (Justin Long), v rozrušení odjíždí a cestou nabourá.Zmatená, unavená a nevnímající se probudí v márnici, kde jí ředitel márnice, Eliot, čistí a zašívá ránu na hlavě, a do toho ji informuje, že umřela.Prozradí také Anně, že má dar pomáhat lidem přejít ze světa živých do světa mrtvých a pomoci jim přijmout fakt, že jsou mrtví.Divák se následně dozvídá, že Eliot mluví s mrtvými a má kolekci fotografií mrtvých, kterým pomohl na onen svět.

Pravidelně Anně dává injekce s chemikálií na "uvolnění svalů a zabránění posmrtné ztuhlosti." Anna se několikrát pokusí z márnice utéct, nikdy se jí to ale nepodaří.

Eliot jí vysvětluje, že musí vzdát vzpomínek na život, který stejně nikdy pořádně nežila.

Nakonec se Anně podaří ukrást Eliotovy klíče, utéct, a najít pokoj s telefonem, kterým se pokusí dovolat Paulovi a požádat ho o pomoc.

Podaří se jí Paulovi dovolat, ale ten ji pořádně neslyší a nerozumí jí.

Myslí si tak, že se jedná o nějaký špatný žert a zavěsí.

Anna potom začne věřit, že skutečně umřela, když jí Eliot dovolí podívat se do zrcadla a ona se uvidí, vypadá mrtvolně.

  1. dating site goals austin 31-Dec-2014 19:24

    In some cases, you would not even be allowed to read a message sent to you unless you had a paid membership to this particular "Free" Lesbian Dating website.

  2. xxx live feeds webcams 20-Sep-2014 09:19

    Not only this, sometimes people are having their smartphones in their pockets and their phone accidentally starts swiping left or right on tinder. But before we being installing the application on our PC, you need to make sure that you are having an active internet connection and either You Wave or Blue Stacks installed on your PC.